سیلیکاسل(نانو کلوئید سیلیس)در صنعت ریخته گری

سیلیکاسل(نانو کلوئید سیلیس)در صنعت ریخته گری

سیلیکاسل در ریخته گری سیلیکا سل یک باندینگ مبتنی بر آب با کیفیت بالا است که معمولا در ریخته گری استفاده می شود که به دلیل سخت شدن شیمیایی، مقاومت در برابر حرارت بالا، توانایی تغییر شکل آسان به عنوان مایع با کیفیت در ریخته گری به کار برده می ...
معرفی نانو کلوئید سیلیس(سیلیکاسل)

معرفی نانو کلوئید سیلیس(سیلیکاسل)

سیلیکاسل چسیت؟ نانو کلوئید سیلیس(سیلیکاسل) سوسپانسیونی از ذرات آمورف، ریز، غیر متخلخل و نوعًا کروی سیلیکا در  یک فاز  مایع است که چگال تر از آب بوده و پایدار می باشد تا به ذرات اجازه بدهد به صورت معلق در محلول باقی بمانند. انواع مختلفی از سیلیکای کلوئیدی وجود ...