پر کاربردترین مواد شیمیایی صنعتی / بخش اول

پر کاربردترین مواد شیمیایی صنعتی / بخش اول

اسید سولفوریک( جوهر گوگرد) مشخصات شیمیایی اسید سولفوریک نوعی اسید معدنی است که از عناصر گوگرد ، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود و فرمول شیمیایی آن H2SO4 است. این ماده یک مایع بی رنگ ، بی بو و با گرانروی بالاست که در آب انحلال پذیر بوده و ...