پر کاربردترین مواد شیمیایی صنعتی / بخش دوم

پر کاربردترین مواد شیمیایی صنعتی / بخش دوم

نیترات آلومینیوم نیترات آلومینیوم ترکیبی نمکی از اسید نیتریک و آلومینیوم است و در شرایط عادی به صورت هیدرات بلوری با فرمول Al(NO3)3.9H2O وجود دارد. خواص فیزیکی نیترات آلومینیوم نیترات آلومینیوم دارای جرم مولی 212.996 گرم بر مول است. چگالی آن 1.401 گرم بر متر مکعب است. ...
پر کاربردترین مواد شیمیایی صنعتی / بخش اول

پر کاربردترین مواد شیمیایی صنعتی / بخش اول

اسید سولفوریک( جوهر گوگرد) مشخصات شیمیایی اسید سولفوریک نوعی اسید معدنی است که از عناصر گوگرد ، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود و فرمول شیمیایی آن H2SO4 است. این ماده یک مایع بی رنگ ، بی بو و با گرانروی بالاست که در آب انحلال پذیر بوده و ...